10 Relevante certificeringen richtlijnen en keurmerken voor MVO-proof schoonmaak

April 29, 2024

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om maatschappelijke impact te maken door social return invulling te geven vanuit ondersteunende facilitaire diensten. En dat is maar goed ook, want je draagt hiermee bij aan een inclusieve samenleving. Zo ook in de schoonmaakbranche, waar je door het inschakelen van een sociaal schoonmaakbedrijf het verschil kunt maken. Maar hoe weet je of een bedrijf dat je wilt inhuren écht maatschappelijk verantwoord is? In deze blog helpen wij je op weg met een overzicht van relevante keurmerken en richtlijnen op sociaal maatschappelijk vlak.

1) Code Sociale Ondernemingen

De Code Sociale Ondernemingen is een initiatief dat bedrijven in de schoonmaakbranche stimuleert om sociale doelstellingen te integreren in hun bedrijfsvoering. Het richt zich op eerlijke arbeidsomstandigheden, inclusief beleid en diversiteit. Het voldoen aan deze code betekent dat een organisatie actief werkt aan het creëren van een positieve impact op de maatschappij en haar werknemers.

Al eerder deed onze Nico de Goede een oproep aan de branche om deel te nemen aan de code. In dit artikel lees je wat de code exact inhoudt.

2) Social Enterprise

De verzamelnaam Social Enterprise staat voor een bedrijf dat handelt vanuit een diepgewortelde maatschappelijke missie. Dit betekent dat de onderneming een dienst of product levert en een verdienmodel heeft, maar winst ziet als een middel en niet als het uiteindelijke doel. De bedrijfsvoering is transparant en eerlijk, en er wordt op een sociale manier geleid. Belangrijk is dat alle betrokkenen een gelijke invloed hebben op het bestuur en het beleid van de onderneming. Met het voldoen aan de code kan een bedrijf zich met recht een Social Enterprise noemen.

Lees hier hoe wij ons onderscheiden als sociale onderneming en hoe we actief bijdragen aan een inclusieve samenleving.

3) NEN 4400-1

De NEN 4400-1 certificering is niet specifiek gericht op de schoonmaakbranche, maar het heeft wel grote relevantie voor de sector. Deze norm heeft betrekking op de verplichtingen van werkgevers met betrekking tot hun personeel. Bedrijven met het NEN 4400-1 certificaat voldoen aan de eisen voor correcte loonbetaling en het naleven van wet- en regelgeving omtrent arbeid. De richtlijn komt uit de uitzend- en detacheringsbranche en is een eis voor een lidmaatschap aan brancheorganisatie Schoonmakend Nederland.

Proschoon beschikt over een NEN 4400-1 certificaat, welke voortkomt uit ons lidmaatschap bij Schoonmakend Nederland.

4) Keurmerk Schoon

Het Keurmerk Schoon is een toonaangevend keurmerk van Schoonmakend Nederland gebaseerd op de NEN4400-1-norm. Met dit keurmerk verzekert een schoonmaakbedrijf haar opdrachtgevers van zeven zekerheden, waaronder financiële en personele administratie, naleving van de cao, investering in vakbekwaamheid van medewerkers, nakomen van contractverplichtingen, ondertekening van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, en het hebben van passende verzekeringen. Jaarlijks worden zij hierop getoetst door een onafhankelijke keuringsinstantie.

Proschoon B.V. is lid van Schoonmakend Nederland en in het bezit van het Keurmerk Schoon, waarmee wij laten zien dat we niet alleen streven naar schone werkplekken, maar ook naar een gezonde werkomgeving voor medewerkers. Daarnaast hoort dit bij onze stakeholderdialogen om van collega’s te leren en ons te blijven meten met de voorlopers in de markt.

5) PSO 30+

Het PSO 30+-certificaat, oftewel de Prestatieladder Socialer Ondernemen met trede 3, beoordeelt bedrijven op hun inspanningen om werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met een PSO30+ certificaat heeft een bedrijf aantoonbaar meer dan 30% van het personeelsbestand ingevuld met mensen die meetellen voor de onwenselijke term ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Bij aanbestedingen kunnen opdrachten direct gegund worden aan PSO30+ inschrijvers o.b.v. artikel 2.82 van de aanbestedingswet. Schoonmaakbedrijven die het PSO 30+ certificaat behalen, laten zien dat zij actief bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Helaas is er geen PSO 80+ certificaat, want dat is het percentage bij Proschoon! Wij worden hier twee keer per jaar op geaudit en hebben het certificaat van dit jaar wederom ontvangen.

6) Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag doet een moreel appèl op alle partijen in de markt om opdrachten op een sociaal verantwoorde manier uit te voeren. De code vraagt opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. Daarmee geeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland. Ze maakt duidelijk wat gewenst marktgedrag is en biedt partijen een concrete leidraad hoe te handelen om daarmee naast de sociale ook de zakelijke opbrengst te realiseren.

Wij hebben deze code natuurlijk ondertekend. Jij als opdrachtgever ook?

7) MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder is gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen en biedt een certificeringssysteem dat bedrijven beoordeelt op hun prestaties op het gebied van People, Planet en Profit. Het geeft aan in hoeverre een organisatie bezig is met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. ISO 26000 is aan de MVO Prestatieladder gekoppeld.

8) CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive

Met de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in 2024 zijn grote ondernemingen verplicht om een non-financial report, ook wel bekend als een maatschappelijk jaarverslag, openbaar te maken. De CSRD, bestaande uit drie subcategorieën - ESG (ecologisch, sociaal, governance) - richt zich op het waarborgen van eerlijke arbeidspraktijken, het ondersteunen van diversiteit en inclusiviteit, en het investeren in lokale gemeenschappen. Momenteel doorloopt Proschoon het ESG Assessment van Eevery. Met dit assessment kan Proschoon de benodigde data aanleveren bij opdrachtgevers die onder de CSRD-plicht vallen. Dit stelt Proschoon in staat om transparantie en verantwoordelijkheid te tonen in haar inzet voor duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

9) CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder richt zich primair op de reductie van CO2-uitstoot, maar omvat ook sociaal-maatschappelijke aspecten, zoals arbeidsomstandigheden en ketenverantwoordelijkheid. Voor schoonmaakbedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid op zowel ecologisch als sociaal gebied, is dit keurmerk relevant.

Momenteel is Proschoon druk bezig met het in kaart brengen van haar CO2-footprint. Met een reeds geplaatste installatie van zonnepanelen is ons pand 100% gasloos en energieneutraal.

10) ISO: 9001 & 14001

Het ISO 9001-certificaat richt zich op het vaststellen, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem binnen een organisatie.Een bedrijf moet een vinger zien te krijgen achter wat het voor het milieu kan doen vanuit wat in ISO 14001 'het levenscyclus-perspectief' is genoemd. Denk hierbij aan het hergebruik van materialen en middelen en het terugnemen van afgedankte producten om daar weer grondstoffen uit terug te winnen.

Met deze certificaten tonen we aan dat we onze zaakjes op orde hebben. Allemaal fantastisch, maar voor ons is het logisch dat we het netjes willen regelen. Wij gebruiken zoveel mogelijk refurbished materialen en machines en gebruiken natuurlijke schoonmaakmiddelen zonder plastic flessen.

Ons advies: kies voor PSO 30+ en de Code Sociale Ondernemingen!

Voor opdrachtgevers die op zoek zijn naar een duurzame bijdrage vanuit schoonmaakdienstverlening fungeren deze keurmerken als belangrijke leidraad. Kies je voor een bedrijf dat beschikt over een PSO 30+ certificaat, dan weet je zeker dat het bedrijf een bijdrage levert aan Social Return. De echte winst zit hem in de Code Sociale Ondernemingen, welke wij beschouwen als het teken dat een bedrijf intrinsiek gemotiveerd is om een sociale impact te maken.De code is het fundament van ons bedrijf. Door deze code te omarmen, verzekeren we onze klanten niet alleen van hoogwaardige schoonmaakdiensten, maar ook van onze toewijding aan sociale verantwoordelijkheid en inclusiviteit. We zien het als onze plicht om een voorbeeld te stellen in de branche en een positieve verandering teweeg te brengen. Meer weten? Neem contact met ons op!

"PSO 30+ en de Code Sociale Ondernemingen garanderen opdrachtgevers een samenwerkingspartner die echt intrinsiek gemotiveerd is om aan de slag te gaan met duurzaamheid."

Terug naar alle nieuwsberichten