VACATURE: Twee leden Raad Van Toezicht – Proschoon

September 26, 2023

Proschoon voert als sociale onderneming schoonmaakwerk uit. Het sociale karakter blijkt vooral door de doelstelling om medewerkers te ontwikkelen tot vakman of vakvrouw. We bieden voor ongeveer 130 personen een baan en voeren opdrachten uit in de regio Noord Holland Noord en bij voorkeur in de Kop van Noord Holland.

Proschoon is een onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord Holland (GRGA). Vanwege herpositionering van de activiteiten onder het openbaar lichaam GRGA komen twee zetels vrij in de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht komt maximaal zesmaal per jaar bij elkaar en houdt toezicht op de sociale onderneming Proschoon. Daarnaast fungeert de Raad als klankbord en sparringpartner van het bestuur en de organisatie. Thema’s voor de komende periode zijn: ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie, positionering in de markt, intensivering samenwerking met ketenpartners en de omgeving, externe ontwikkelingen en de financiële prestaties. Een warme overdracht van de huidige commissaris is mogelijk.

Het Profiel

Dit een mooie nevenfunctie met een breed appèl op persoonlijke affiniteit en kwaliteit ten aanzien van de doelgroep en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, schoonmaakbranche, maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is via de GRGA onderdeel van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Affiniteit en ervaring met gemeentelijke en politieke context is een pré.

Voor het eerste profiel ‘business/financieel’ gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die brede ervaring heeft in bedrijfsmatige functies en bij voorkeur werkzaam is op bestuurlijk of toezichthoudend niveau. Je bent goed in staat de financiële huishouding en kaders te volgen en het bestuur met raad en daad bij te staan.

Bij het tweede profiel ligt nadruk op kennis en ervaring met governance en wet- en regelgeving. De governance dient met de ontwikkelingen in de organisatie en in de omgeving in de pas te blijven lopen. De governance kent, gezien het aandeelhouderschap van het openbaar lichaam, naast private tevens publieke accenten. Affiniteit en ervaring met beide gebieden is een pré.

Naast deze thema’s weet je ook mee te praten over organisatie brede onderwerpen, zoals organisatie ontwikkeling en financiën. Bij voorkeur breng je een relevant netwerk mee. Je hebt een warme en informele wijze van communiceren en krijgt energie om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Proschoon.

Overige Informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Erik Heemskerk, bestuurder, telefoon 06-20613020 of met Marcel Schep, secretaris, telefoon 06-33585917. Je reactie ontvangen wij graag uiterlijk 29 september 2023 via het emailadres info@pro-schoon.nl

Terug naar alle nieuwsberichten