Downloads

Download hier onze certificaten en documenten

Meer over Sociaal ondernemen

Jaarverslagen, certificaten en strategisch plan

Algemene Voorwaarden Proschoon B.V.

Algemene Voorwaarden voor schoonmaakwerkzaamheden. Vastgesteld door: Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland

Algemene Voorwaarden Proschoon B.V.

DOWNLOAD

Financieel verslag Proschoon 2021

Deze jaarrekening van Proschoon B.V. te Broek op Langedijk is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-enverliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Financieel verslag Proschoon 2021

DOWNLOAD

De Theory of change

Proschoon draagt bij aan een inclusieve en circulaire samenleving. Dit doen we door zowel binnen - als buiten onze organisatie een voortrekkersrol op ons te nemen. Samen met onze medewerkers, gemeenten en (kern)partners geven wij vorm aan de transitie naar een inclusieve en circulaire samenleving.

De Theory of change

DOWNLOAD

ISO-14001

Een bedrijf moet een vinger zien te krijgen achter wat het voor het milieu kan doen vanuit wat in ISO 14001`het ‘levenscyclus-perspectief’ is genoemd. Denk aan het hergebruik van materialen en middelen en het terugnemen van afgedankte producten om daar weer grondstoffen uit terug te winnen. Wij gebruiken zo veel mogelijk refurbished materialen en machines en gebruiken natuurlijke schoonmaakmiddelen zonder plastic flessen.

ISO-14001

DOWNLOAD

Bezoldigings- en salarisbeleid

De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en is onbezoldigd. Ook de bestuurder van de onderneming verricht zijn taken onbezoldigd. Proschoon B.V. heeft de maatschappelijke missie ook geborgd in het beloningsbeleid. We hebben ervoor gekozen om maximaal een factor 3,5 tussen het hoogste en laagste salaris te waarborgen. Verder hanteren we de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf en bij 5,10 15 en 20 jaar dienstverband belonen wij dat extra op de het cao loon.

Bezoldigings- en salarisbeleid

DOWNLOAD

Impactresultaten 2022

Proschoon draagt bij aan een inclusieve en circulaire samenleving. Dit doen we door zowel binnen als buiten onze organisatie een voortrekkersrol op ons te nemen. Samen met onze medewerkers, gemeenten en (keten)partners geven wij vorm aan de transitie naar een inclusieve en circulaire samenleving. Wij zien kansen bij onze medewerkers, we helpen hen zich te ontwikkelen zodat zij naar vermogen duurzaam kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en de samenleving.

Impactresultaten 2022

DOWNLOAD

Stakeholderdialoog

Als sociale onderneming willen we een actieve betrokkenheid hebben met alle stakeholders die op ons van invloed zijn, en die we direct of indirect beïnvloeden met onze bedrijfsactiviteiten. We beseffen dat de dialoog met onze stakeholders cruciaal is voor ons bestaansrecht. Bovendien helpt een stakeholderdialoog om tot de best mogelijke uitkomsten te komen als het gaat om onze (maatschappelijke) doelstellingen.

Stakeholderdialoog

DOWNLOAD

Stakeholderprofiel en kaart

Wij werken samen met meerdere partijen om kennis te delen, gebruik te maken van expertise, inkomsten te vergaren uit diensten en bijdragen te ontvangen voor onze missie. Zo kunnen we meer impact maken en bijdragen een aan inclusieve en circulaire samenleving.

Stakeholderprofiel en kaart

DOWNLOAD

Organogram

Proschoon B.V. heeft drie eigenaren. Gemeente Hollands Kroon, gemeente Schagen en gemeente Den Helder, vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA*). De GRGA is een samenwerking van de deelnemende gemeenten ter uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening, de regeling Beschut Werk en de voorziening Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie. * Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (grga.nl)

Organogram

DOWNLOAD

Statuten Proschoon B.V.

De werkzaamheden voor gemeentelijke overheden zorgen voor de groot deel van onze inkomstenstroom voor ons bedrijf. Onze missie is breder dan overheden alleen en daarom herinvesteren een groot deel van onze winst in het ondersteunen van maatschappelijke innovaties.

Statuten Proschoon B.V.

DOWNLOAD

Strategisch plan Proschoon

Heel veel partijen roepen dat ze sociaal ondernemen, maar dat maakt je nog geen sociale onderneming! Wat is dat dan? Is mijn bedrijf een sociale onderneming als we een goed sociaal en duurzaam MVO beleid hebben? Als ik een eerlijk product verkoop of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neem? Deze en andere vragen kunnen worden beantwoord als we een code sociaal ondernemen hebben, waar sociale bedrijven geknipt, geschoren en getoetst worden door gerenommeerde mensen uit het werkveld. Met de PSO en vooral de PSO30+ is er reeds een goed meetinstrument op inclusiviteit, maar dat zegt niets over de bedrijfsvoering.

Strategisch plan Proschoon

DOWNLOAD

Proschoon sensemaking 2022

Proschoon draagt bij aan een inclusieve en circulaire samenleving. Dit doen we door zowel binnen als buiten onze organisatie een voortrekkersrol op ons te nemen. Samen met onze medewerkers, gemeenten en (keten)partners geven wij vorm aan de transitie naar een inclusieve en circulaire samenleving. Proschoon draagt bij aan een inclusieve en circulaire samenleving. Wij zien kansen bij onze medewerkers, we helpen hen zich te ontwikkelen zodat zij naar vermogen duurzaam kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en de samenleving.

Proschoon sensemaking 2022

DOWNLOAD

PSO Trede 3

PSO Trede 3

PSO Trede 3

DOWNLOAD

PSO 30+ certificaat

Met ons PSO30+ certificaat hebben we aantoonbaar meer dan 30% van ons personeelsbestand ingevuld met mensen die meetellen voor de zeer onwenselijke term ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Helaas is er geen PSO 80+ certificaat want dat is het percentage bij Proschoon, Bij aanbestedingen kunnen opdrachten direct gegund worden aan PSO30+ inschrijvers o.b.v. artikel 2.82 van de aanbestedingswet.

PSO 30+ certificaat

DOWNLOAD

Keurmerk Schoonmakend Nederland

Wij zijn lid van Schoonmakend Nederland. Daarbij voldoen we aan extra eisen bovenop wettelijke regels. Met het Keurmerk Schoonmakend Nederland tonen we aan dat we door de branchevereniging gestelde richtlijnen omarmen en dat gaat over veiligheid, CAO, innovatie en techniek. Daarnaast hoort dit bij onze stakeholderdialogen om van collega’s te leren en ons te blijven meten met de voorlopers in de markt.

Keurmerk Schoonmakend Nederland

DOWNLOAD

NEN 4400-1

We zijn een betrouwbare partner die de zaken op orde heeft. Dit kunnen we laten zien met ons NEN 4400-1 certificaat. Het 4400-1 keurmerk komt uit de uitzend- en detacheringsbranche en is een eis voor lidmaatschap Schoonmakend Nederland.

NEN 4400-1

DOWNLOAD

ISO 9001

Met dit certificaat tonen we wederom aan dat we onze zaakjes op orde hebben. Allemaal fantastisch, maar voor ons is het logisch dat we het netjes willen regelen.

ISO 9001

DOWNLOAD

Code verantwoordelijk marktgedrag

Wij hebben deze code natuurlijk ondertekend, u als opdrachtgever ook? Deze code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. Daarmee geeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland. Ze maakt duidelijk wat gewenst marktgedrag is en biedt partijen een concrete leidraad hoe te handelen om daarmee naast de sociale ook de zakelijke opbrengst te realiseren.

Code verantwoordelijk marktgedrag

DOWNLOAD

Disclaimer Proschoon

Privacyverklaring Probedrijven & divisies Versie: 30-9-2020

Disclaimer Proschoon

DOWNLOAD

Prestatieladder socialer ondernemen 101-004 - PSO Trede 3

Onze organisatie is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 3. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Prestatieladder socialer ondernemen 101-004 - PSO Trede 3

DOWNLOAD

Prestatieladder socialer ondernemen 101-003 - PSO 30+

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO. PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Prestatieladder socialer ondernemen 101-003 - PSO 30+

DOWNLOAD